Quy trình tiếp nhận, giải quyết phản ánh yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng

Hyundai Thành Công Việt Nam luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, phản ánh, yêu cầu, khiếu nại (sau đây gọi là phản ánh, khiếu nại) của Khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Mọi phản ánh, khiếu nại của Khách hàng sẽ được Hyundai Thành Công Việt Nam xử lý theo quy trình như sau:

QUY TRÌNH

Tiếp nhận các phản ánh, khiếu nại của Khách Hàng qua kênh Tổng đài Chăm sóc khách hàng, kênh email, văn bản, ứng dụng Hyundai Me!

 • Tạo hồ sơ để ghi nhận, lưu giữ các thông tin, tài liệu liên quan đến phản ánh, khiếu nại của Khách hàng và phân công bộ phận hoặc đơn vị có liên quan để giải quyết
 • Với phản ánh, khiếu nại Khách hàng gửi tới Hyundai Thành Công Việt Nam. Hyundai Thành Công Việt Nam hoặc Chăm sóc khách hàng của Đại lý ủy quyền sẽ liên hệ để thông báo cho Khách hàng về việc đã tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của Khách hàng.
 • *Lưu ý: Đối với phản ánh, khiếu nại có liên quan đến Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam, Hyundai Thành Công Việt Nam có thể phối hợp hoặc ủy quyền cho Đại lý giải quyết

  THỜI GIAN DỰ KIẾN

 • Trong vòng từ 01 - 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của Khách hàng
 • Đại lý ủy quyền được phân công giải quyết sẽ phối hợp với các bộ phận, các bên có liên quan để kiểm tra, xác minh các vấn đề có liên quan đến phản ánh, khiếu nại của Khách hàng và đưa ra phương án giải quyết phù hợp

  Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Hyundai Thành Công Việt Nam hoặc Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam sẽ liên hệ thông báo với Khách hàng về kết quả giải quyết

  THỜI GIAN DỰ KIẾN

 • Đối với các phản ánh, khiếu nại mà Hyundai Thành Công Việt Nam và/hoặc Đại lý ủy quyền có thể điều tra, xác minh ngay, Hyundai Thành Công Việt Nam và/hoặc Đại lý ủy quyền sẽ phản hồi tới Khách hàng trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của Khách hàng.
 • Đối với các phản ánh, khiếu nại cần phối hợp với các bên liên quan để kiểm tra, xác minh hoặc cần kiểm tra thực tế sản phẩm bị khiếu nại, thời hạn giải quyết sẽ phụ thuộc vào thời gian xử lý giữa Hyundai Thành Công Việt Nam và/hoặc Đại lý ủy quyền với các bên có liên quan.
 • *Đối với Người tiêu dùng dễ bị tổn thương

  • Người tiêu dùng dễ bị tổn thương được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật bảo vệ người tiêu dùng.
  • Trường hợp Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Khách hàng thuộc đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định của pháp luật, Hyundai Thành Công Việt Nam sẽ ưu tiên trong việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, khiếu nại của Khách hàng so với quy trình tiếp nhận và giải quyết thông thường, cụ thể, áp dụng thời gian thông báo tiếp nhận giải quyết khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại/thông báo kết quả giải quyết khiếu nại sớm hơn so với thời hạn theo quy trình giải quyết thông thường.

  02. Thông tin tiếp nhận

  • Tổng đài tiếp nhận phản ánh: 0941 330 333
  • Thời gian tiếp nhận từ: 07h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7
  • Email tiếp nhận phản ánh: 278 Lê Duẩn, P. Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai
  • Tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng Hyundai Me!
  • mục "Góp ý khiếu nại"

  • Địa chỉ thư tiếp nhận phản ánh:
  • Hyundai Gia Lai
   Công Ty TNHH MTV Ô Tô Gia Lai
   Địa chỉ: 278 Lê Duẩn, P. Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai

  call to Hyundai Sông Hàn
  đăng lý lái thử