ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

LỢI ÍCH

1. Được cảm nhận sản phẩm của Hyundai tại Showroom.

2. Được bố trí TVBH hướng dẫn và giải đáp kỹ thuật cũng như lái xe an toàn.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

    call to Hyundai Sông Hàn
    đăng lý lái thử